Nox App Player

Nox App Player 6.6

Miễn phí
Emulates an Android operating system on the user's PC
Người dùng đánh giá
3.9  (231 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
6.6.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Nox Limited
Play games designed for Android or run Android apps directly on the computer. The tool supports keyboard and mouse controls as well as script recording and is capable of running in multiple instances. It works with apps downloaded from Google Play as well with ones installed from APK files.
Nox App Player là một chương trình mà không cho phép anh để cài đặt Android apps và chơi Android chơi trò chơi trên máy tính. Này Android mô phỏng sẽ biến đổi máy tính của anh vào người khổng lồ smartphone hay bùa với một hoàn toàn-cấu hình của bàn phím. Anh có thể chọn trong rộng pin của trò hỗ trợ đó mô phỏng, cũng như chương trình cũng sẽ cài đặt Google Chơi Hàng trên máy tính.
Thông tin được cập nhật vào: